برگزاری جلسه کمیته فنی کارگروه ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان

برگزاری جلسه کمیته فنی کارگروه ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان
برگزاری جلسه کمیته فنی کارگروه ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشنویه امروز یک شنبه بیست و ششم بهمن ماه، جلسه کمیته فنی کارگروه ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشنویه و با حضور سایر اعضای ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری اشنویه برگزار گردید.

 تاکید بر تملک و تعیین تکلیف کاربری های عمومی از جمله آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی بر اساس طرح تفصیلی شهر اشنویه و  قوانین موجود  توسط  دستگاه‌های از جمله موارد مهم مطروحه در این جلسه بود. 

روابط عمومی فرمانداری اشنویه

یکشنبه — ۲۶ بهمن ماه ۹۹