جلسه هماهنگی پلاک کوبی دام های عشایر کوچنده

جلسه هماهنگی پلاک کوبی دام های عشایر کوچنده
جلسه
جلسه هماهنگی پلاک کوبی دام های عشایر کوچنده شهرستان اشنویه برگزار شد. در این جلسه که با حضور معاون امور دام جهاد کشاورزی استان برگزار شد اقای خضری فرماندار اشنویه با اشاره به طرح پلاک کوبی دام های عشایر کوچنده گفت در این طرح ۴۶۴۰۰واحد دامی مجاز که در ۲۹ ییلاق در مناطق مرزی بین ۳۰ الی ۴۵ روز خواهند ماند پلاک کوبی خواهند شد. وی افزود هماهنگی های لازم ادارات ذیربط برای اجرای این طرح انجام شده است. در این جلسه مقرر گردید در اسرع وقت دامهای هدف پلاک کوبی شوند. @oshnaviehadmin