دیدار فرماندار اشنویه و شورای تامین شهرستان با جانبازان

دیدار فرماندار اشنویه و شورای تامین شهرستان با جانبازان
دیدار و تجلیل از جانبازان بمناسبت روز جانباز
دیدار وتجلیل فرماندار و شورای تامین شهرستان اشنویه از جانباز عزیز آقای مرادرسول عزیزی بمناسبت فرارسیدن روز جانباز