نشست خبرنگاران و اصحاب رسانه با سرپرست فرمانداری

نشست خبرنگاران و اصحاب رسانه با سرپرست فرمانداری
جلسه کمیته اطلاع رسانی انتخابات با حضور اصحاب رسانه
نشست صمیمی و دیدار خبرنگاران و اصحاب رسانه با دکتر مام عزیزی سرپرست فرمانداری اشنویه در این نشست آقای مام عزیزی با اشاره به اهمیت و نقش رسانه ها در آگاه سازی جامعه و با تشریح اهمیت انتخابات پیش رو در سرنوشت و آینده کشور از خبرنگاران و اصحاب رسانه ها خواست ضمن بیطرف بودن و عدم جانبداری از نامزد خاص و رعایت اخلاق و قوانین انتخاباتی زمینه حضور پرشور مردم را در پای صندوق های رای فراهم سازند. در ادامه این جلسه اصحاب رسانه ضمن تبریک انتصاب شایسته آقای مام عزیزی به سمت سرپرست فرمانداری اشنویه مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند. @oshnaviehadmin