💠 به مناسبت هفته استاندارد:

💠 به مناسبت هفته استاندارد:
بازدید فرماندار از سردخانه و شرکت خوشه طلای اشنویه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سید علی ترابی فرماندار اشنویه بهمراه مهندس فخری سرپرست اداره کل استاندارد استان به مناسبت هفته استاندارد از واحد خدماتی سردخانه پاشایی و واحد تولیدی خوشه طلای اشنویه بازدید کرد.

تولید بذرگندم به عنوان یکی از مهمترین محصولات استراتژیک، گسترده ترین چرخه تولید بذر در کشور را تشکیل می دهد و طی برنامه های تولید بذر ضروری است که به خلوص ژنتیکی و خواص کیفی بذر توجه کافی به عمل آید.

شرکت خوشه طلای اشنویه پیشگام تولید بذر مرغوب در کشور می باشد و تولید و فرآوری بذر مرغوب به عنوان مهمترین نهاده بخش کشاورزی توسط شرکت خوشه طلای اشنویه انجام می گیرد.

بوجاری و ضدعفونی بذر در شرکت خوشه طلای اشنویه یکی ازمهمترین نهاده ها که در عملکرد نهایی بسیار تاثیر گذار است بذر اصلاح شده می باشد که روزانه حدود 80 الی 120 تن تولید روزانه داشته که 30 درصد آن در استان آذربایجان غربی و 70 درصد تولید آن به سایر نقاط کشور ارسال می شود.

🔖 شنبه — 30 مهر 1401