مرحله اول زیرسازی و آسفالت طرح ابرار در روستاهای اشنویه

مرحله اول زیرسازی و آسفالت طرح ابرار در روستاهای اشنویه
فرماندار اشنویه از شروع عملیات مرحله اول زیرسازی و آسفالت طرح ابرار در چند روستای این شهرستان خبر داد.
آغاز مرحله اول زیرسازی و آسفالت طرح ابرار در روستاهای اشنویه فرماندار اشنویه در بازدید از روند اجرایی و شروع عملیات این طرح گفت ، در قالب این طرح در مرحله اول راه روستاهای قزن آباد، پولیه، پیروانه، پل سرگیز و گل ماوران جمعا بطول ۷/۲کیلومتر زیرسازی ، اسفالت و تا شهریورماه به اتمام خواهد رسید. آقای مام عزیزی گفت ، با اتمام مرحله اول این طرح تنها ۷ کیلومتر راه شوسه در شهرستان خواهد ماند که در مرحله دوم ان هم اجرایی خواهد شد.