برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش( پروژه مهر ۹۹ )

برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش( پروژه مهر ۹۹ )
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش( پروژه مهر ۹۹ ) به ریاست فرماندار محترم و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری با دستور کار: 🔹 بازگشایی مدارس 🔹 دراختیار گذاشتن فضای ساختمانی فنی و حرفه ای به آموزش و پرورش جهت تشکیل کلاس ها در سال تحصیلی جدید ۲۷ مرداد ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه