مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی ره در اشنویه

مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی ره در اشنویه
مراسم
تصویر