شورای ترافیک اشنویه تشکیل جلسه دادند

شورای ترافیک اشنویه تشکیل جلسه دادند
شورای ترافیک اشنویه تشکیل جلسه دادند
در این جلسه که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد اعضای شورای ترافیک موضوعات ترافیکی و مشکلات موجود را مطرح کردند. فرماندهان پلیس راه محورهای مواصلاتی و راهور اشنویه گزارش تصادفات و اقدامات انجام شده را مطرح کردند.