کاخ و قدرت پوشالی استکبار جهانی را جوانان اندیشمند ایران اسلامی فروریخته اند.

کاخ و قدرت پوشالی استکبار جهانی را جوانان اندیشمند ایران اسلامی فروریخته اند.
کاخ و قدرت پوشالی استکبار جهانی را جوانان اندیشمند ایران اسلامی فروریخته اند.
کاخ و قدرت پوشالی استکبار جهانی را جوانان اندیشمند ایران اسلامی فروریخته اند. خضری فرماندار اشنویه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه پیام نور اشنویه با تبریک ۱۶ آذر روز دانشجو گفت استکبارجهانی قدرت و ثروت خود را از غارت و چپاول کشورهای مختلف بوجود آورده و اساس کار و فرهنگ استکبار همین است اما نخبگان و جوانان اندیشمند ایران اسلامی از راه تولید علم و خودباوری و معنویات ریشه استکبار را خشکانیده و کاخ ثروت و چپاول آنان را فروریخته اند. وی گفت دوران دانشجویی بهترین و حساسترین دوران برای رشد و نبوغ فکری و تحصیل و تولید علم است و همه موفقیتها چه دانشجویان و چه مسئولان و سایر اقشار جامعه باید برای پیشرفت کشور و خدمت به مردم صرف شود. وی گفت دانشجویان با دوری از انحرافات و چالشهای سیاسی با همت و تلاش باید درفکر مشکلات مردم . کاهش ناهنجاریهای اجتماعی بوده و مشغول مطالعه . پژوهش باشند. در این مراسم اقای هوشیار رییس دانشگاه پیام نور اشنویه هم گزارشی از عملکرد دانشگاه را ارائه و برنامه های فرهنگی و هنری اجرا و در پایان از تعدادی از دانشجویان و اساتید دانشگاه تجلیل شد.