برگزاری پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان اشنویه

برگزاری پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان اشنویه
برگزاری پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان به ریاست مام عزیزی فرماندار اشنویه و با حضور سایر ادارات ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری روابط عمومی فرمانداری اشنویه دوشنبه — ۱۰ آذر ماه ۹۹