برگزاری جلسه مجمع مشورتی بانوان اشنویه

برگزاری جلسه مجمع مشورتی بانوان اشنویه
مجمع مشورتی زنان روحیه مطالبه گری در زنان را افزایش می دهد
مجمع مشورتی زنان روحیه مطالبه گری در زنان را افزایش می دهد فرماندار اشنویه گفت: مجمع مشورتی زنان به عنوان نماینده جامعه بانوان روحیه مطالبه گری این قشر را از مدیران دستگاههای اجرایی افزایش می دهد و باعث تقویت روحیه و اعتماد به نفس آنان برای حضور در فعالیتهای اجتماعی می شود. اسعد خضری در سومین جلسه امسال مجمع مشورتی زنان این شهرستان گفت : رویکرد این مجمع توجه به مشارکت بانوان در عرصه های مختلف ، توجه به بخش سلامت و کارآفرینی در مشاغل مختلف می باشد. وی با اشاره به ظرفیت های مناسب شهرستان در جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف گفت می طلبد بانوان برای توسعه شهرستان مشارکت بیشتری داشته باشند. وی گفت: نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل می دهند و این مجمع زمینه حضور واقعی و ملموس زنان را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها فراهم می سازد. در این جلسه بانوان شهرستان در زمینه های مختلف مشکلات و راهکارهای مشارکت زنان را در عرصه های مختلف مطرح کردند. مجمع مشورتی زنان اشنویه متشکل از کمیسیونهای مختلف فعالیت خود را از سال ۹۷ آغاز کرده است.  @oshnaviehadmin