دیدار فرماندار، اعضای شورای تامین و رییس دادگستری با فرمانده سپاه شهرستان

دیدار فرماندار، اعضای شورای تامین و رییس دادگستری با فرمانده سپاه شهرستان
دیدار فرماندار، اعضای شورای تامین و رییس دادگستری با فرمانده سپاه شهرستان بمناسبت دوم اردیبهشت سالگرد تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
دیدار فرماندار، اعضای شورای تامین و رییس دادگستری با فرمانده سپاه شهرستان بمناسبت دوم اردیبهشت سالگرد تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی @oshnaviehadmin تصویر