اطلاعیه تعطیلی مدارس

اطلاعیه تعطیلی مدارس
اطلاعیه

💢فوری

 

بنا به تصمیم کارگروه آلودگی هوای شهرستان #اشنویه ️و با توجه به وضعیت گردو غبار موجود در هوا روز سه شنبه 1401/03/03 در نوبت صبح و عصر  تمامی مدارس ابتدایی شهری و روستایی تعطیل بوده و امتحانات داخلی و هماهنگ برگزار نمی شود. 

 

♦️زمان امتحان روز سه شنبه با هماهنگی مدیر مدرسه متعاقبا به دانش آموزان عزیز اعلام خواهد شد.

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اشنویه