برگزاری جلسه نقش دولت در دفاع مقدس در محل سالن اجتماعات فرمانداری

برگزاری جلسه نقش دولت در دفاع مقدس در محل سالن اجتماعات فرمانداری
برگزاری جلسه نقش دولت در دفاع مقدس با حضور دکتر محمدی نماینده محترم مرکز استاد و کتابخانه ملی ( نهاد ریاست جمهوری ) و اعضای شورای اداری شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری با دستور کار : جمع آوری اسناد و مدارک دوران دفاع مقدس روابط عمومی فرمانداری اشنویه