برگزاری پانزدهمین جلسه ستاد شهرستانی مبارزه با کرونا

برگزاری پانزدهمین جلسه ستاد شهرستانی مبارزه با کرونا
برگزاری پانزدهمین جلسه ستاد شهرستانی مبارزه با کرونا به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری ۲ شهریور ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه