صبحگاه دانش اموزی بمناسبت هفته پدافند غیر عامل برگزار شد

صبحگاه دانش اموزی بمناسبت هفته پدافند غیر عامل برگزار شد
صبحگاه دانش اموزی
صبحگاه دانش اموزی درردبیرستان حاج رسولیان اشنویه با موضوع اهمیت پدافند غیر عامل @oshnaviehadmin