بازدیدهای میدانی اکیپ بازرسان کرونای شهرستان اشنویه

بازدیدهای میدانی اکیپ بازرسان کرونای شهرستان اشنویه
بازدیدهای میدانی اکیپ مشترک کارشناسان فرمانداری، اماکن، شبکه بهداشت ودرمان،صنعت و معدن، اتاق اصناف از مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی و فروشگا های مواد غذایی و تعطیلی چایخانه ها و قهوه خانه ها در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و الزام استفاده از ماسک در مکانهای عمومی توسط مردم در راستای گام دوم فاصله گذاری اجتماعی در پیشگیری از بیماری کووید _19 روابط عمومی فرمانداری اشنویه