برگزاری کارگاه آموزشی مدیران و معاونان مدارس اشنویه

برگزاری کارگاه آموزشی مدیران و معاونان مدارس اشنویه
با هدف ارتقای سلامت اداری و تبیین حقوق شهروندی کارگاه یکروزه مدیران و معاونان مدارس اشنویه برگزار شد
کارگاه آموزشی مدیران و معاونان مدارس اشنویه با موضوعات ارتقا سلامت اداری. حقوق شهروندی. پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان و استاندارد سازی سیستم گرمایشی. امروز با همت آموزش و پرورش اشنویه