نشست اعضای اصلی انجمن هنرهای تجسمی به همراه رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اشنویه فرماندار محترم

نشست اعضای اصلی انجمن هنرهای تجسمی  به همراه رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اشنویه فرماندار محترم
نشست اعضای اصلی انجمن هنرهای تجسمی به همراه رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اشنویه فرماندار محترم

در این نشست صمیمی قبل از هرچیزی از همراهی و همکاری دلسوزانه آقای فرماندار از طرف رییس انجمن تشکر و قدردانی شد و تشکیل انجمن و انتخاب اعضای اصلی در فراخوان عمومی توسط هنرمندان هنرهای تجسمی و معرفی تک تک اعضاء و برنامه های پیشنهادی و راهکار و برنامه های انجمن اعلام گردید. از طرف آقای دکتر مام عزیزی پیشنهاد ارائه برنامه و اهداف انجمن در آینده و حمایت مادی ومعنوی ایشان و ادارات ذیربط در حوزه فرهنگی و هنری، مسیر را هموار و باعث دلگرمی اعضای اصلی انجمن شد. در آخر کارت عضویت اعضای اصلی انجمن توسط فرماندار شهرستان تقدیم اعضا گردید. و مراتب تشکر و قدردانی از طرف اعضای اصلی انجمن از آقای دکتر مام عزیزی فرماندار محبوب و دلسوز بعمل آمد.

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اشنویه