پلمپ ۲ نمایشگاه اتومبیل توسط بازرسان کرونا در اشنویه

پلمپ ۲ نمایشگاه اتومبیل توسط بازرسان کرونا در اشنویه
پلمپ ۲ نمایشگاه اتومبیل توسط بازرسان کرونا در اشنویه ✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشنویه طی بازرسی های مستمر بازرسان ستاد شهرستانی مقابله با کرونا امروز یک شنبه ۱۸ آبان ماه ۲ نمایشگاه اتومبیل در اشنویه پلمپ گردید. بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا ملی، استانی و شهرستانی، تاکید بر تعطیلی گروه های شغلی ۲،۳،۴ در راستای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در صورت عدم اجرای دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا با متخلفین برخورد و مکان ها پلمپ خواهند شد. روابط عمومی فرمانداری اشنویه