برگزاری جلسه شورای معتمدین معین ایثارگر با فرماندار

برگزاری جلسه شورای  معتمدین معین ایثارگر با فرماندار
برگزاری جلسه شورای معتمدین معین ایثارگر با فرماندار
آقای عمری رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران اشنویه در جلسه شورای معتمدین معین ایثارگر گفت در سالجاری ۳۵۰ مورد دیدار از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران شهرستان در قالب طرح خادم و مخدوم و طرح سپاس انجام شده است و در این مدت ۲۱ مورد هم برای خانواده های معظم شهدا و ایثارگران شهرستان تسهیلات بانکی پرداخت شده است . وی همچنین گزارشی از وضعیت تحصیلی و اشتغال ایثارگران و وضعیت بیمه تکمیلی درمان خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و مسکن ایثارگران ارائه کرد.