برگزاری جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی و سلامت

برگزاری جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی و سلامت
برگزاری جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی و سلامت به ریاست دکتر تمری معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و سایر اعضاء ذیربط کار گروه در محل سالن اجتماعات فرمانداری روابط عمومی فرمانداری اشنویه سه شنبه — ۱۶ دی ماه ۹۹