بمناسبت هفته بیمه سلامت فرماندار اشنویه با تعدادی از بیماران در بیمارستان نبی اکرم ص دیدار و عیادت کرد

بمناسبت هفته بیمه سلامت فرماندار اشنویه با تعدادی از بیماران در بیمارستان نبی اکرم ص دیدار و عیادت کرد
دیدار و عیادت فرماندار اشنویه از بیماران بمناسبت هفته بیمه سلامت
تصویر