دیدار فرماندار اشنویه با رئیس سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان غربی

دیدار فرماندار اشنویه با رئیس سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان غربی
دیدار فرماندار اشنویه با رئیس سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان غربی

✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشنویه، امروز یکشنبه بیست و چهارم مرداد، "دکتر مام عزیزی" فرماندار اشنویه با رئیس سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان در خصوص پیگیری اعتبارات سال ۱۴۰۰ شهرستان دیدار کرد

در این دیدار مام عزیزی ضمن قدردانی از نگاه سازنده ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تعامل موثر با فرمانداری ها اظهار داشت: انتظار می‌رود با تامین اعتبار مورد نیاز پروژه های نیمه تمام در شهرستان و تکمیل سریعتر آنها موجبات خرسندی مردم شریف شهرستان فراهم شود.

تسریع در مبادله موافقتنامه و پرداخت بخشی از اعتبارات مصوب شهرداریهای نالوس و اشنویه، تامین اعتبار سایت پسماند، تامین اعتبار هنرستان کشاورزی نالوس، تامین اعتبار حداقل ۸ کیلومتر راه روستایی، تخصیص اعتبار جدید برای پل پوش آباد از جمله دستاوردهای دیدار فرماندار اشنویه با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بود.

روابط عمومی فرمانداری اشنویه @farmandari_oshnavieh