بتن ریزی عرشه سومین دهنه پل پوش آباد

بتن ریزی عرشه سومین دهنه پل پوش آباد
بتن ریزی عرشه سومین دهنه پل پوش آباد پیرو بازدیدهای قبلی به منظور تسریع در آماده سازی پل پوش آباد، بازدید آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بهمراه کارشناس برنامه ریزی و رئیس محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اشنویه از بتن ریزی عرشه سومین دهنه پل پوش آباد مورخ ۲۰ خرداد ۹۹