امشب مراسم و ضیافت افطاری با حضور کارگران بمناسبت روز جهانی کارگر و هفته بسیج کارگری با همت شوراهای اسلامی و شهرداران اشنویه و نالوس در تالار کوشکی شار

امشب مراسم و ضیافت افطاری  با حضور کارگران بمناسبت روز جهانی کارگر و هفته بسیج کارگری با همت شوراهای اسلامی و شهرداران اشنویه و نالوس در تالار کوشکی شار
امشب مراسم و ضیافت افطاری با حضور کارگران بمناسبت روز جهانی کارگر و هفته بسیج کارگری با همت شوراهای اسلامی و شهرداران اشنویه و نالوس در تالار کوشکی شار @farmandari_oshnavieh

امشب مراسم و ضیافت افطاری با حضور کارگران بمناسبت روز جهانی کارگر و هفته بسیج کارگری با همت شوراهای اسلامی و شهرداران اشنویه و نالوس در تالار کوشکی شار

 

@farmandari_oshnavieh