چهارمین جشنواره گیلاس اشنویه برگزار میشود

چهارمین جشنواره گیلاس اشنویه برگزار میشود
جشنواره
فرماندار اشنویه: چهارمین جشنواره گیلاس اشنویه برگزار میشود. اسعد خضری در جلسه برنامه ریزی و تشکیل کمیته ها و کارگروههای برگزاری این جشنواره گفت با مشارکت دستگاههای اجرایی. اینجیوها و فعالین مدنی و باغداران با هدف شناسایی ظرفیتهای شهرستان و جذب سرمایه گذاری و شناساندن میراث فرهنگی این شهرستان چهارمین جشنواره سراسری گیلاس اشنویه در تیرماه سالجاری برگزار خواهدشد. وی از فعالین مدنی . سمن ها . ادارات و جوانان و نخبگان خواست در برگزاری شایسته این جشنواره با فرمانداری و دیگر ارگانهای شهرستان همکاری کنند. در این جلسه آقای مام عزیزی معاون فرماندار و مسئول برگزاری این جشنواره با ارائه گزارشی از ۳ جشنواره ملی برگزار شده کمیته ها و کارگروههای مرتبط و کار هریک از آنها را برشمرد و بر زمانبندی و تشکیل جلسات کمیته‌ها تاکید نمود. حاضرین در ادامه پیشنهادات خود را برای برگزاری هرچه باشکوهتر این جشنواره مطرح و کمیته های اصلی مشخص شدند. در جلسات آتی وظایف و اقدامات کمیته ها و برنامه های قابل اجرا تدوین خواهد شد @oshnaviehadmin