رونمایی از تندیس قویترین مرد معلول جهان ، مرحوم جهان پهلوان سیامند رحمان

رونمایی از تندیس قویترین مرد معلول جهان ، مرحوم جهان پهلوان سیامند رحمان
با حضور فرماندار، تعدادی از مسئولین و ورزش دوستان از تندیس قویترین مرد معلول جهان،مرحوم جهان پهلوان سیامند رحمان رونمایی شد.

مراسم رونمایی از تندیس جهان پهلوان مرحوم سیامند رحمان با حضور فرماندار، تعدادی از مسئولان و ورزش دوستان در میدان جهان پهلوان سیامند رحمان برای احداث این تندیس ۶۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.