جلسه بررسی ابعاد نحوه واگذاری و میزان برداشت خاک پیت سد چپرآباد

جلسه بررسی ابعاد نحوه واگذاری و میزان برداشت خاک پیت سد چپرآباد
جلسه بررسی ابعاد نحوه واگذاری و میزان برداشت خاک پیت سد چپرآباد

پیرو درخواست فرماندار از استاندار محترم در خصوص بررسی ابعاد نحوه واگذاری و میزان برداشت خاک پیت سد چپرآباد توسط برنده مزایده اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان و لزوم نظارت جدی تر بر عملکرد بهره بردار و امکان بهره مندی عمومی اهالی شهرستان اشنویه از معدن مربوطه و سایر معادن شهرستان، بنا به دستور استاندار محترم هیاتی از کارشناسان دفتر بازرسی، دفتر فنی استانداری و اداره کل صنعت معدن و تجارت ضمن حضور در محل فرمانداری و تبادل نظر با ایشان و کارشناسان دفتر فنی فرمانداری، بازدید میدانی هم از محل خاک پیت صورت گرفت. نهایتا مقرر گردید پیشنهادات و نقطه نظرات فرمانداری با توجه ویژه در استان مطرح و پس از نهایی شدن و بررسی ابعاد قانونی، تصمیمات متخذه در راستای منافع عمومی اتخاذ و نتایج به اطلاع عموم مردم رسانده شود.

روابط عمومی فرمانداری اشنویه