برگزاری سومین جلسه کارگروه ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان

برگزاری سومین جلسه کارگروه ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان
برگزاری سومین جلسه کارگروه ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان به ریاست دکتر "مام عزیزی" فرماندار اشنویه و با حضور سایر اعضاء کارگروه در محل سالن اجتماعات فرمانداری دستور کار جلسه: 🔹 ارائه گزارش اقدامات عملی توسط اعضا در خصوص عملکرد ۹ ماهه سال جاری روابط عمومی فرمانداری اشنویه چهارشنبه — ۱۷ دی ماه ۹۹