💢برگزاری جلسه:

💢برگزاری جلسه:
🔹چهارمین جلسه پدافند غیرعامل شهرستان 🔹دومین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان

🔷 چهارمین جلسه پدافند غیرعامل شهرستان:

فرماندار اشنویه با اشاره به تعاریف حوزه پدافند غیر عامل گفت: پدافند غیرعامل مجموعه ای از اقداماتی است که منجر به افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، پایداری ملی و تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل در مدیریت بحران در مقابل تهدیدات دشمن می باشد و از این رو شناخت نقاط ضعف و قوت‌ و شناسایی تهدیدات در حوزه کاری و برنامه ریزی مدون برای به حداقل رساندن نقاط آسیب پذیر، مهمترین برنامه پدافند غیر عامل است .

ترابی در این جلسه ضمن تأکید بر رعایت دقیق دستورالعمل ها و فرهنگ سازی در زمینه اجرای پدافند غیرعامل در ساختمان ها و مراکز حیاتی، به تببین جایگاه پدافند غیرعامل و تشریح اصول و الزامات آن، برگزاری منظم و مستمر جلسات بر احصاء آسیب ها و تهدیدات شهرستان در جلسات پدافند غیرعامل و پیش بینی و ارائه راهکار به پدافند غیرعامل شهرستان پرداخت.

🔷 دومین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان:

 فرماندار اشنویه گفت: در بحث مدیریت بحران، پیشگیری از بحران و آمادگی برای مقابله با بحران از اهمیت خاصی برخوردار است و همه دستگاههای اجرایی بالاخص دستگاه هایی که کانون بحران هستند می بایست از قبل برای مقابله با حوادث احتمالی برنامه ریزی کنند.

سید علی ترابی ادامه داد: موضوع مدیریت بحران و لزوم هماهنگی لازم بین اعضا در زمان وقوع هرگونه حادثه ای از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده که همه باید به آن توجه داشته باشیم و در حال حاضر تمام دستگاه های عضو موظف هستند نسبت به امکان سنجی و پیش بینی لوازم و تجهیزات مورد نیاز بررسی لازم  را انجام و آن را به دبیرخانه ستاد اعلام نمایند.