نشست فرماندار و نماینده مردم شریف نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی

نشست فرماندار و نماینده مردم شریف نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی
در راستای بررسی مشکلات شهرستان صورت گرفت دیدار و نشست فرماندار و نماینده مردم شریف نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی

نشست فرماندار و نماینده مردم شریف اشنویه و نقده در مجلس شورای اسلامی بمنظور بررسی و تبادل نظر مسائل و مشکلات شهرستان

 

آقای ترابی فرماندار اشنویه اظهار داشت، ایجاد همدلی وتعامل بیشتر بین دستگاههای اجرایی در شهرستان و برنامه ریزی در جهت توسعه و پیشرفت منطقه و پیگیری برخی از مشکلات شهرستان از طریق مدیران کشوری توسط نماینده شهرستان از اهداف این نشست ها می باشد.

 

حاج علی زنجانی حسنلویی نماینده مردم اشنویه و نقده در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به توسعه شهرستان و زمینه جذب سرمایه گذاری اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود با ارائه امکانات و رفع مشکلات برای سرمایه گذاری و اشتغال در شهرستان توسعه و پیشرفت شهرستان اشنویه بیش از پیش تحقق پیدا خواهد کرد.

 

@farmandari_oshnavieh