جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی ، به ریاست فرماندار شهرستان

جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی ، به ریاست فرماندار شهرستان
در این جلسه فرماندار شهرستان اشنویه ضمن تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر میان ادارات بخش کشاورزی، خدمت رسانی به مردم وکشاورزان و تلاش برای نیل به اهداف و برنامه های دولت که منجر به توسعه بخش خواهد شد را بسیار ضروری بر شمرده و تقویت و حفظ وحدت در تمامی دستگاه ها و نهادهای درون و بیرون سازمان را مورد تاکید قرار داد. @farmandari_oshnavieh

جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی ، به ریاست فرماندار شهرستان 

در این جلسه فرماندار شهرستان اشنویه ضمن تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر میان ادارات بخش کشاورزی، خدمت رسانی به مردم وکشاورزان و تلاش برای نیل به اهداف و برنامه های دولت که منجر به توسعه بخش خواهد شد را بسیار ضروری بر شمرده و تقویت و حفظ وحدت در تمامی دستگاه ها و نهادهای درون و بیرون سازمان را مورد تاکید قرار داد.

 سید علی ترابی برقراری وفاق و همدلی پیگیری وظایف تکلیفی بخش ها و همسویی فعالیت های زیر مجموعه اداره را از مهمترین اهداف برگزاری جلسات شورای هماهنگی برشمرد.

 در ادامه اعضای حاضر بر اساس دستور جلسه به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداخته و مشکلات و موارد مربوطه را در بحث امورات دام و عشایر، کشاورزی و باغی ، مراتع، و... مورد بحث و گفتگو قرار دادند.

 

@farmandari_oshnavieh