برگزاری جلسه بررسی و رفع مشکل آب روستاهای هق و میرآباد

برگزاری جلسه بررسی و رفع مشکل آب روستاهای هق و میرآباد
برگزاری جلسه بررسی و رفع مشکل آب روستاهای هق و میرآباد به ریاست "دکتر مام عزیزی" فرماندار اشنویه و با حضور ادارات ذیربط و معتمدین روستای هق در محل سالن اجتماعات فرمانداری روابط عمومی فرمانداری اشنویه سه شنبه — ۹ دی ماه ۹۹