ملاقلات چهره به چهره دکتر سهندی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی ره با مراجعین نیازمند.

ملاقلات چهره به چهره دکتر سهندی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی ره  با مراجعین نیازمند.
در این دیدار که با حضور فرماندار شهرستان در سالن جلسات فرمانداری ترتیب یافت مشکلات تعدادی از مراجعین پیگیری و دستورات لازم صادر شد. مشکلات درمانی، معیشتی، مسکن و تسهیلات از عمده موضوعات مراجعین در این ملاقات ها بود. @farmandari_oshnavieh

ملاقلات چهره به چهره دکتر سهندی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی ره با مراجعین نیازمند.

در این دیدار که با حضور فرماندار شهرستان در سالن جلسات فرمانداری ترتیب یافت مشکلات تعدادی از مراجعین پیگیری و دستورات لازم صادر شد. مشکلات درمانی، معیشتی، مسکن و تسهیلات از عمده موضوعات مراجعین در این ملاقات ها بود.

 

@farmandari_oshnavieh