دیدار مدیر کل هواشناسی با فرماندار اشنویه

دیدار مدیر کل هواشناسی با فرماندار اشنویه
لزوم تقویت زیرساخت های هواشناسی در اشنویه
دیدار مدیر کل هواشناسی استان باسرپرست فرمانداری اشنویه در این دیدار عبدلی مدیر کل هواشناسی استان گفت : جهت ارتقای ایستگاه های هواشناسی نیازمند تامین اعتبار لازم از محل اعتبارات عمرانی شهرستان اشنویه هستیم وی در ادامه با اشاره به اهمیت هواشناسی و کاربرد آن در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، هوانوردی، گردشگری، حفاظت از محیط زیست، استحصال انرژی و ... پرداخت و افزود: گذر از ایستگاههای سنتی به خودکار(تاسیس ایستگاه اقلیم شناسی خودکار) در این شهرستان نیز نیازمند تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز از سوی فرمانداری محترم  می باشد که این امر نیز فرآیند مطالعه دقیق اقلیمی شهرستانی را می طلبد که با در نظر گرفتن اولویت منطقه ایی منجر به حصول بهترین مکانیابی و جانمایی خواهد گردید،  آقای مام عزیزی سرپرست فرمانداری اشنویه نیز طی این نشست با تاکید بر بهره گیری بیشتر از امکانات و ایستگاه های پیش بینی هوا، بیان داشت: "بدون اطلاعات و پیش بینی های هواشناسی توسعه شهرستان بطور کامل محقق نخواهد شد . وی برای تامین اعتبار راه اندازی ایستگاه های جدیددر شهرستان قول مساعد داد. @oshnaviehadmin