به مناسبت روز جهانی معلولان:

به مناسبت روز جهانی معلولان:
💢 دیدار فرماندار اشنویه با خانواده های دارای معلول شهرستان

 سید علی ترابی فرماندار اشنویه بهمراه سرپرست اداره بهزیستی اشنویه به مناسبت 12 آذر روز جهانی معلولان با دو خانواده دارای معلول دیدار کرد.

در این دیدار فرماندار اشنویه ضمن حضور در منزل آنها، پیگیر مسائل و مشکلات در راستای رفع نیاز آنها از مبادی ذیربط گردید.

🔖 شنبه — 12 آذر 1401