برگزاری سیزدهمین جلسه ستاد کرونای شهرستان اشنویه

برگزاری سیزدهمین جلسه ستاد کرونای شهرستان اشنویه
برگزاری سیزدهمین جلسه ستاد کرونای شهرستان به ریاست فرماندار محترم و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری

سیزدهمین جلسه ستاد کرونا شهرستان به ریاست فرماندار محترم و با حضور سایر ادارات ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل گردید.  فرماندار محترم از همکاری وهمگامی خوب ادارات و سایر ارگان ها با بازرسین ستاد کرونا، از تمامی ادارات ،ارگان ها، اصناف و بازاریان با توجه به وضعیت وخیم و نگران کننده آمار مبتلایان جهت رعایت پروتکل های خواستار اجرای کامل مصوبات بهداشتی گردید و از مردم خواست تا از شرکت در هرگونه مراسم، مهمانی، تجمع وبرگزاری مراسمات خودداری نمایند  .
مصوبات جلسه :
💠 تمامی ادارات و ارگان های سطح شهرستان موظف به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی می باشند. در صورت عدم رعایت مسئولیت متوجه شخص مسئول اداره مربوطه خواهد بود.
💠 در صورت عدم رعایت اصناف و مردم، جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پیشنهاد یک طرفه خیابان امام ویا  مسدود کردن توسط دستگاهای ذیربط  کارشناسی و بررسی و نتیجه جهت تصمیم گیری به فرمانداری اعلام گردد.
💠 تمامی ادارات ، ارگان ها و ادارات نسبت به فعال سازی میز خدمت اقدام کرده و از ازدحام ارباب رجوع در پشت میز خدمت جلوگیری و بازرسان کرونا نظارت کامل بر این امر را داشته باشند. 
 💠 مقرر گردید کلیه  ادارات ودستگاهای اجرایی نسبت به نصب بنرهای تبلیغات استفاده از ماسک اقدام نمایند . واهتمام بیشتری داشته باشند
💠 شهرداری و شبکه بهداشت و درمان نسبت به نصب بنر در 6 مکان پرتردد سطح شهر ( بیلبوردهای شهرداری) در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک اقدام نمایند.
 💠 مقرر گردید بخشداران و کلیه ادارات ذیربط هماهنگی  وهمکاری لازم جهت جلوگیری از برگزاری مراسمات عروسی و مجلس ختم را داشته باشند. ودر صورت اطلاع به نیروی انتظامی اعلام نمایند
 💠 مقرر گرددید شهرداری استفاده از ماسک  ورعایت فاصله گذاری اجتماعی راتوسط افراد مراجعه کننده به میدان تره بار مدیریت واقدام لازم معمول نمایند.  غرفه داران درصورت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی، غرفه مربوطه پلمپ خواهد شد. 
💠 شهرداری اشنویه با همکاری نیروی انتظامی نسبت به اعزام اکیپ در روزهای سه شنبه به محل بازار دواب واقع در پوش آباد جهت جلوگیری از برگزاری بازار اقدام نماید.
💠 ادارات صنعت،معدن وتجارت،اتاق اصناف و نیروی انتظامی اقدام لازم درخصوص هشدار به آژانس های آشپزی و چای پزی،فیلمبرداران و عکاسان،گل فروشی ها و چاپخانه ها در خصوص عدم ارائه خدمات جهت برگزار نکردن مراسمات (عروسی،جشن تولد،مهمانی های گسترده) را بعمل آورند. (در صورت عدم توجه اصناف ذکر شده محل کسب آنها پلمپ خواهد شد.
💠 شبکه بهداشت و درمان نسبت به اطلاع رسانی از طریق بلندگو در سطح شهر در راستای فرهنگ سازی استفاده از ماسک اقدام نماید.
💠 بخشداران محترم در بخش های حوزه استحفاظی مربوطه نسبت به تشکیل ستاد فرعی  مدیریت کرونا در بخش مربوطه فعال وبازرسی مستمر داشته باشند وگزارش اقدامات را به فرمانداری اعلام نمایند 
 💠 ابلاغیه مدیر کل دفتر فنی استانداری  مبنی بر استفاده از ماسک   در جلسه قرائت وتاکید لازم بر اجرایی شدن توسط رانندگان تاکسی ها ( عمومی،آژانس های تلفنی) و مسافرین ومدیریت توسط شهرداری  یکی دیگر از مصوبات بود 
💠 مصوبات بیست ویکمین جلسه ستاد کرونای استان در جلسه قرائت وتاکید براجرای دقیق مصوبات توسط دستگاهای ذیربط شهرستان از دیگر تاکیدات ریاست جلسه فرماندار محترم بود و مقرر گردید دستگاههای شهرستان گزارش اقدامات را روزانه اعلام نمایند.

روابط عمومی فرمانداری اشنویهسیزدهمین جلسه ستاد کرونا شهرستان به ریاست فرماندار محترم و با حضور سایر ادارات ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل گردید.  فرماندار محترم از همکاری وهمگامی خوب ادارات و سایر ارگان ها با بازرسین ستاد کرونا، از تمامی ادارات ،ارگان ها، اصناف و بازاریان با توجه به وضعیت وخیم و نگران کننده آمار مبتلایان جهت رعایت پروتکل های خواستار اجرای کامل مصوبات بهداشتی گردید و از مردم خواست تا از شرکت در هرگونه مراسم، مهمانی، تجمع وبرگزاری مراسمات خودداری نمایند  .
مصوبات جلسه :
💠 تمامی ادارات و ارگان های سطح شهرستان موظف به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی می باشند. در صورت عدم رعایت مسئولیت متوجه شخص مسئول اداره مربوطه خواهد بود.
💠 در صورت عدم رعایت اصناف و مردم، جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پیشنهاد یک طرفه خیابان امام ویا  مسدود کردن توسط دستگاهای ذیربط  کارشناسی و بررسی و نتیجه جهت تصمیم گیری به فرمانداری اعلام گردد.
💠 تمامی ادارات ، ارگان ها و ادارات نسبت به فعال سازی میز خدمت اقدام کرده و از ازدحام ارباب رجوع در پشت میز خدمت جلوگیری و بازرسان کرونا نظارت کامل بر این امر را داشته باشند. 
 💠 مقرر گردید کلیه  ادارات ودستگاهای اجرایی نسبت به نصب بنرهای تبلیغات استفاده از ماسک اقدام نمایند . واهتمام بیشتری داشته باشند
💠 شهرداری و شبکه بهداشت و درمان نسبت به نصب بنر در 6 مکان پرتردد سطح شهر ( بیلبوردهای شهرداری) در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک اقدام نمایند.
 💠 مقرر گردید بخشداران و کلیه ادارات ذیربط هماهنگی  وهمکاری لازم جهت جلوگیری از برگزاری مراسمات عروسی و مجلس ختم را داشته باشند. ودر صورت اطلاع به نیروی انتظامی اعلام نمایند
 💠 مقرر گرددید شهرداری استفاده از ماسک  ورعایت فاصله گذاری اجتماعی راتوسط افراد مراجعه کننده به میدان تره بار مدیریت واقدام لازم معمول نمایند.  غرفه داران درصورت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی، غرفه مربوطه پلمپ خواهد شد. 
💠 شهرداری اشنویه با همکاری نیروی انتظامی نسبت به اعزام اکیپ در روزهای سه شنبه به محل بازار دواب واقع در پوش آباد جهت جلوگیری از برگزاری بازار اقدام نماید.
💠 ادارات صنعت،معدن وتجارت،اتاق اصناف و نیروی انتظامی اقدام لازم درخصوص هشدار به آژانس های آشپزی و چای پزی،فیلمبرداران و عکاسان،گل فروشی ها و چاپخانه ها در خصوص عدم ارائه خدمات جهت برگزار نکردن مراسمات (عروسی،جشن تولد،مهمانی های گسترده) را بعمل آورند. (در صورت عدم توجه اصناف ذکر شده محل کسب آنها پلمپ خواهد شد.
💠 شبکه بهداشت و درمان نسبت به اطلاع رسانی از طریق بلندگو در سطح شهر در راستای فرهنگ سازی استفاده از ماسک اقدام نماید.
💠 بخشداران محترم در بخش های حوزه استحفاظی مربوطه نسبت به تشکیل ستاد فرعی  مدیریت کرونا در بخش مربوطه فعال وبازرسی مستمر داشته باشند وگزارش اقدامات را به فرمانداری اعلام نمایند 
 💠 ابلاغیه مدیر کل دفتر فنی استانداری  مبنی بر استفاده از ماسک   در جلسه قرائت وتاکید لازم بر اجرایی شدن توسط رانندگان تاکسی ها ( عمومی،آژانس های تلفنی) و مسافرین ومدیریت توسط شهرداری  یکی دیگر از مصوبات بود 
💠 مصوبات بیست ویکمین جلسه ستاد کرونای استان در جلسه قرائت وتاکید براجرای دقیق مصوبات توسط دستگاهای ذیربط شهرستان از دیگر تاکیدات ریاست جلسه فرماندار محترم بود و مقرر گردید دستگاههای شهرستان گزارش اقدامات را روزانه اعلام نمایند.

18 تیرماه 99

روابط عمومی فرمانداری اشنویه