برگزاری جلسه شورای ترافیک اشنویه

برگزاری جلسه شورای ترافیک اشنویه
با تصویب شورای ترافیک اشنویه درب ورودی بیمارستان اشنویه به حالت اولیه بازگشت
در جلسه شورای ترافیک اشنویه موضوعات اجرای برخی مصوبات گذشته مربوط به ساماندهی تاکسی های پلاک قرمز و تاکسی تلفنی . تغییر درب ورودی بیمارستان به مکان اول (درب اصلی ورودی بیمارستان ). بررسی ورودی شهرک صنعتی اشنویه. بحث و بررسی و مصوبات لازم اتخاذ شد. همچنین با توجه به فعال شدن دوربین های داخل شهری و ثبت تخلفات. مقرر گردید شهرداری اشنویه اطلاع رسانی لازم در خصوص آگاهی و اطلاع رانندگان از طریق بیلبوردها را معمول دارد.