افتتاح نمایشگاه غذاهای سنتی و صنایع دستی دانش اموزی

افتتاح نمایشگاه غذاهای سنتی و صنایع دستی دانش اموزی
افتتاح

در هشتمین روز از دهه مبارک فجر در اشنویه افتتاح نمایشگاه غذاهای سنتی، صنایع دستی دانش اموزان مدارس در دبیرستان فاطمیه @oshnaviehadmin