آیین درختکاری بمناسبت هفته منابع طبیعی

آیین درختکاری بمناسبت هفته منابع طبیعی
غرس نهال

تصویر