نشست مشترک فرمانداران استان با معاونین و مشاوران استاندار و مدیران ستادی استانداری به ریاست استاندار آذربایجان غربی

نشست مشترک فرمانداران استان با معاونین و مشاوران استاندار و مدیران ستادی استانداری به ریاست استاندار آذربایجان غربی