فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا

فاتحه خوانی و گل افشانی مزار شهدا
بمناسبت دهه فجر مزار شهدای اشنویه گلباران شد.
تصویر