دیدار رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با فرماندار اشنویه

دیدار رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با فرماندار اشنویه
دیدار رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با فرماندار اشنویه

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشنویه مهندس بدلی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با "دکتر مام عزیزی" فرماندار اشنویه در محل اداره بنیاد مسکن اشنویه با هدف بررسی خسارت وارده بر اثر وقوق زلزله به مساکن و وضعیت اجرای طرح هادی روستایی، دیدار کرد.

روابط عمومی فرمانداری اشنویه