💢 سومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان

💢 سومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان
فرماندار اشنویه: با اگاهی بخشی و بصیرت افزایی جوانان را نسبت به پیامدهای اعتیاد هوشیار کنیم.

 سومین جلسه شواری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان به ریاست فرماندار اشنویه و با حضور دادستان عمومی و انقلاب و سایر اعضای ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

فرماندار اشنویه در این جلسه گفت: مدیران دستگاه های اجرایی خصوصا دانشگاه ها و مدارس سطح شهرستان با برگزاری دوره های آموزشی، گروه های هدف خود را نسبت به معضلات مواد مخدر آگاه سازند.

ترابی همچنین بر بازخوانی و روز آمدی برنامه ها و طرحهای فعلی در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و گفت: انتظار  میرود سازمان‌های فرهنگی و نهادهای مرتبط با موضوع، در راستای اجتماعی کردن امر مبارزه بامواد مخدر و نیز آموزش مستمر و منظم و ایجاد اشتغال به جامعه هدف اقدام نمایند.

🔖 پنج شنبه — 28 مهر 1401