تاکید فرماندار اشنویه برتامین مصالح طرح های عمرانی

تاکید فرماندار اشنویه برتامین مصالح طرح های عمرانی
جلسه حفاظت از منابع آب اشنویه برگزار شد.
تاکید فرماندار اشنویه بر همکاری دستگاههای اجرایی در تامین مصالح طرح های عمرانی اسعد خضری در جلسه کارگروه حفاظت از منابع آب گفت :طرح های عمرانی اولویت اصلی کار مسئولان است و همه دستگاههای اجرایی و ادارات باید در راستای تامین مصالح این طرح ها همکاری شایسته داشته تا بدون وقفه و در اسرع وقت این طرح ها به اتمام برسند. وی افزود اداره منابع اب و صنعت و معدن و تجارت در پیگیری و حل و فصل تامین مصالح طرح ها باید اهتمام بیشتری داشته باشند. @oshnaviehadmin