برگزاری جلسه تشکیل کمیته اجرایی و راهبردی تفاهم نامه بین وزارت کشور و آموزش و پرورش

برگزاری جلسه تشکیل کمیته اجرایی و راهبردی تفاهم نامه بین وزارت کشور و آموزش و پرورش
برگزاری جلسه تشکیل کمیته اجرایی و راهبردی تفاهم نامه بین وزارت کشور و آموزش و پرورش به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل فرمانداری روابط عمومی فرمانداری اشنویه چهارشنبه — ۱۷ دی ماه ۹۹