کاهش ۹ درصدی وقوع سرقت در اشنویه

کاهش ۹ درصدی وقوع سرقت در اشنویه
جانشین انتظامی اشنویه از کاهش ۹ درصدی وقوع سرقت در این شهرستان خبر داد.
کاهش ۹ درصدی وقوع سرقت در اشنویه سرهنگ تراهی جانشین انتظامی اشنویه در جلسه پیشگیری از وقوع سرقت از کاهش ۹ درصدی وقوع سرقت در ۹ ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه ان در سال گذشته خبر داد و گفت کنترل مجرمین سابق دار، افزایش گشت های مامورین و ایمن سازی واحد های صنفی از عمده دلایل کاهش سرقت در این شهرستان بوده است. در این جلسه آقای مام عزیزی سرپرست فرمانداری اشنویه گفت در کنار ماموریت های پلیسی و اداری فرهنگ سازی آموزش و نهادینه کردن فرهنگ پیشگیری در جامعه ، گامی موثر در کاهش انواع سرقت است .وی به برجسته سازی نقش مردم در پیشگیری از سرقت تأکید کرد و گفت: برای کاهش سرقت باید فرهنگ پیشگیری را در جامعه نهادینه کنیم چرا که بسیاری از سرقت ها به ویژه در حوزه خُرد به دلیل عدم آگاهی و یا سهل انگاری مردم در رعایت موارد ایمنی و امنیتی اتفاق می افتند.  @oshnaviehadmin