دیدار مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با فرماندار اشنویه

دیدار مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با فرماندار اشنویه
زهرا آبسوران مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان جهت بررسی و پیگیری مشکلات حوزه کانون با سید علی ترابی فرماندار اشنویه دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی، فرماندار اشنویه در این دیدار گفت: یکی از رسالت های اصلی کانون ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و آشنایی کودکان و نوجوانان با کتاب است و شناساندن بیشتر آن به مخاطبان، به تقویت بعد محتوایی در فعالیت های کانون است.

فرماندار بر اهمیت ویژه نقش دستگاههای فرهنگی از جمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تربیت نسل هوشمند، با مهارت، پرسشگر و آگاه تاکید نمود و افزود: ما باید نسلی را تربیت و تحویل جامعه دهیم که در برابر چالشها و آسیب‌های اجتماعی حل مسأله داشته باشد و آگاهانه از این آسیب‌ها دوری نماید.

ترابی توجه به مراکز، مربیان و اعضای کانون را  از مهمترین اولویت های مسئولان کانون اعلام و بیان نمود: کانون کودکان و نوجوان را در کنار آموزش و پرورش تعلیم و تربیت می کند و آنها را برای برعهده گرفتن نقش ها در جامعه آماده می کند.

🔖 دوشنبه — 3 بهمن 1401